SPININ skaber vækst i et gensidigt samarbejde mellem to virksomheder 

– en etableret VIRKSOMHED og en vidensbaseret vækstIVÆRKSÆTTER

  • Læs mere om SPININ her

SPININ programmet på Aarhus Universitet matcher studerende og etablerede virksomheder i vækstorienterede samarbejder, hvor begge parter skal have værdi af samarbejdet.  

 

SPININ tilbydes nu til iværksættere på andre danske universiteter

SPININ-metoden er udviklet af Aarhus Universitet og Industriens Fond, men er blevet udbredt til andre uddannelsesinstitutioner i Danmark, heriblandt Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Institutionerne er nu klar til at bruge metoden og lade den indgå som en integreret del af de samlede tilbud til studerende iværksættere.

Hen over de seneste år har SPININ-projektet matchet 42 studenteriværksættere med etablerede virksomheder. Se resultaterne fra udrulningen af projektet her: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-projekt-styrker-ivaerksaettervirksomheders-succes/

SPININ deltager på UIIN konferencen i Berlin til juni

SPININ har fået godkendt en artikel til UIINs konference om universitets-erhvervssamarbejde i Berlin til juni, hvor projektleder Anne Sofie Dahlmann Breindahl også skal holde et oplæg om faciliteringsmetoden i SPININ. Du kan læse mere om konferencen i Berlin her: www.university-industry.com  Og du kan få et smugkig på artiklen her:

SPININ KONFERENCE

SPINdende timer om SPININ

 

Masser af spændende cases, debat og gode råd om, hvordan SPININ kan gøre en forskel for iværksættere og etablerede virksomheder, prægede konferencen d. 30. april. 

 

Konferencen markerede med fremlæggelse af evaluering og resultater fra de tre år med SPININ afslutningen på projektet. Men der blev ikke sat punktum, derimod bindestreg – for SPININ fortsætter med en udrulning til de andre universiteter i Danmark.

 

Evalueringen peger på, at SPININ er et godt værktøj til langsigtet vækst for både iværksættere og etablerede virksomheder. Se præsentationen som video eller prezi

 

Se billeder fra konferencen her.

Projektet

SPININ skaber vækst via samarbejde

Vores formål er at skabe sund vækst hos både iværksætteren og den etablerede virksomhed gennem et faciliteret samarbejde. Vi afholder introducerende møder og hjælper løbende med afklaringer, match, udviklingsplaner og meget mere.

Læs mere om SPININ her

Projektet er finansieret af