Vil du og din organisation også gerne lære at anvende SPININ?

AU Forskning og Eksterne Relationer tilbyder forskellige former for oplæring og konsulenthjælp i forhold til at implementere og drifte SPININ metoden.

Vi sammensætter et forløb, der passer til jeres behov og niveau.

Et forløb kan bestå af følgende dele:

 

WORKSHOP

Lær SPININ metoden (absolut anbefalet og kan for nogle erfarne facilitatorer stå alene)

 • Vi afholder åbne workshops på AU to gange årligt.
 • Varighed: 1 dag
 • Vi tilbyder lukkede, specialtilpassede workshops fx for uddannelsesinstitutioner, inkubatorer, kontorfællesskaber, erhvervsservicecentre, kommuner m.fl. som ønsker at uddanne flere SPININ-facilitatorer.
 • Varighed: en dag
 • Teach the SPININ-teacher: workshop for dem der selv vil kunne uddanne nye SPININ-facilitatorer.
 • Varighed 2 dage + forberedelse

PRAKSISLÆRING

 Sidemandsoplæring i facilitering og anvendelse af SPININ værktøjerne

 • Praksislæring koncentrerer sig typisk om enten afklaring, matchmøde eller facilitering af samarbejdet
 • Praksislæringen kan foregå individuelt eller i hold
 • Praksislæringen kan være med en live case – fx en iværksætter der skal afklare vækstmål, styrker og udfordringer med SPININ-møllen
 • Praksislæringen kan også foregå som erfaringsopsamling og træning i faciliteringsteknik og anvendelse af SPININ-værktøjerne
 • Varighed: 3-4 timer pr. gang

ERFARINGSUDVEKSLING OG METODE-BRUSH-UP

 • Vi afholder åbne SPININ-netværksmøder på AU, hvor alle SPININ-brugere og –interesserede kan deltage og dele erfaringer fra anvendelse af metoden og udveksle ideer.
 • Varighed 3 timer
 • Vi faciliterer netværk/erfaringsudveksling og metode-brush-up for lukkede grupper, som anvender SPININ-metoden
 • Varighed: 3-4 timer

SPECIALMODULER

I samarbejde med jer, og med udgangspunkt i den teori og praksis vi arbejder ud fra og har erfaring med på AU, tilbyder vi at designe specialmoduler om iværksætteri, erhvervssamarbejde, facilitering m.m.

 

Materialet til SPININ er frit tilgængeligt og kan downloades fra ressourcebanken her på siden. Fysiske materialer i SPININ-mappen udleveres i forbindelse med workshops eller andre moduler.

Henvend dig for yderligere information ang. tilrettelægning, tilmelding og priser.
Vi forbeholder os ret til ændringer.