• Samarbejde, der skaber vækst

Her kan du læse om SPININ som koncept og metode

At skabe sund vækst!

Formålet med SPININ er at skabe sund vækst og en mere sikker internationalisering.

Dette skabes via et faciliteret match mellem en iværksætter og en etableret virksomhed.

Sund vækst sikres ved, at virksomheden er afklaret om, hvorfor de vil skabe vækst,
og dernæst hvilke specifikke ressourcer, udfordringer og muligheder,
der er gældende for netop denne virksomhed.

Deltagelse i SPININ er gratis for både iværksættere og virksomheder.

Ligeværdigt samarbejde

I SPININ indgår iværksætteren og den etablerede virksomhed i et afbalanceret
og ligeværdigt samarbejde.

Den etablerede virksomhed kan bidrage med erfaring, professionelt netværk
og viden inden for virksomhedsdrivelse.

Iværksætteren kan bidrage med den nyeste viden, nytænkning, innovative metoder
og værktøjer, anvendelse af ny teknologi og meget meget mere.


I SPININ-teamet mener vi, at disse egenskaber supplerer hinanden og styrker begge parters vækstevne.

Processen

SPININ matcher virksomheder og iværksættere ud fra specifikke problemstillinger og vækstmål.
De to parter behøver ikke at have fælles vækstmål, så længe iværksætterens ressourcer kan dække
et behov hos virksomhedens vækstmål og omvendt. Vækstpotentialet realiseres i en reflekteret
proces med sparring og støtte mellem parterne.

Hensigten er, at både iværksætteren og den etablerede virksomhed opnår
positive resultater af samarbejdet.

Efter matchet flytter iværksætteren midlertidigt ud til den etablerede virksomhed,
da dette giver mulighed for videns- og praksisdeling.
Denne omstændighed er fleksibel og aftales nærmere mellem parterne. 

Vi faciliterer afklaringer, match og indledende samarbejde.
Vi hjælper også til med at synliggøre forretningsmuligheder,
udvikle samarbejdet og tilføre nødvendig viden. 

Vil du vide mere om, hvordan du deltager i SPININ, kan du læse her