Generelt om projektet

SPININ er en model for vækstorienterede samarbejder mellem viden-iværksættere og etablerede virksomheder. Det første SPININ-projekt blev afsluttet i foråret 2015 – og på baggrund af resultater og erfaringer fra det oprindelige projekt, ønskede Industriens Fond og Aarhus Universitet at udføre en udrulning og implementering af metoden på andre universiteter i Danmark.

Formålet med det nye SPININ-udrulningsprojekt, der løber frem til foråret 2017, er at bygge ovenpå det oprindelige og udbrede SPININ-metoden.

Det overordnede mål er, at projektet bliver et fast tilbud – blandt en række øvrige tilbud – fra danske universiteter til deres iværksættermiljøer.

Øvrige målsætninger:

  • At optimere og udvikle metoden gennem erfaringsudveksling mellem de deltagende universiteter
  • At udvikle en bæredygtig forretningsmodel for SPININ-metoden
  • At opnå øget viden om incitamenter hos de etablerede virksomheder for deltagelse i denne type aktiviteter
  • At skabe vækst og udvikling hos de deltagende virksomheder og iværksættere

Her er vores partnere i projektet

SPININ cases fra hele Danmark

Flere danske universiteter har deltaget i SPININ udrulningsprojektet hvis formål var at udbrede SPININ metoden i Danmark. Læs deres erfaringer og cases:

Se og hør iværksættervirksomhederne fra Copenhagen School of Entrepreneurship på CBS og de etablerede virksomheder fortælle om deres match.

Roots Food & The Bagel Co

Hooves & Aumento

Design by Witt & 2rethink

SYQLE & Limeguild